Vita sine libertate — nihil   (Dzīve bez brīvības nav nekas)